هوش مصنوعی درحوزه IT

هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence (AI) به مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها و الگوریتم‌هایی گفته می‌شود که به کامپیوترها و سیستم‌های مختلف اجازه می‌دهند تا به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی، مسائل را حل و تصمیماتی را بگیرند. هوش مصنوعی امروزه در حوز…